Luokka: Yleinen

Yleinen

Digilehti-projekti

10.10.2012, ajylha

Ongelmana ja puutteena koulujen opiskelukokonaisuuksissa näemme oppilaiden puutteelliset yhteistyö- ja sosiaaliset taidot sekä opetuksen opettajajohtoisuuden. Opetuksen opettajajohtoisuus saattaa helposti aiheuttaa opittujen tietojen pirstaleisuuden, jolloin tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen voi olla hankalaa. Usein opettaja onkin henkilö, joka luokassa oppii eniten: hän etsii tietoa, arvioi sitä, valikoi ja työstää aineiston, jonka sitten esittää ja opettaa oppilaille. Tieto- …

Yleinen

Ideoita

27.09.2012, ajylha

Ryhmätapaaminen 1: Vahvistamme idean luokan digilehdestä ->  kollaboratiivinen oppiminen, itsesäätelytaidot, TVT, sosiokonstruktivistinen oppiminen, integrointi eri oppiaineisiin Äidinkieli: – vierailijat (sotaveteraani, eri ammatit…) -> haastettelu, videointi – tarinoita, runoja, satuja, ristikoita, arvoituksia, vitsejä – mainonta ja mielipidepalsta yms. lehdelle tyypilliset sisällöt Maantieto: – esittelyjä eri maista – reissupäiväkirja – artikkeleita Historia: – vierailijat (sotaveteraani..) -> haastattelu, …

Yleinen

Sittenkin tunnukset

26.09.2012, ajylha

No niin.. Loin mä sittenkin oman käyttäjätunnuksen tähän blogiin. On nimittäin todennäköisesti helpompaa seurata kirjoittelua ja ajatuksenjuoksua, kun tietää, ”kuka milloinkin on äänessä” 🙂

Yleinen

Ooosa-ryhmätyön ohjeistus

26.09.2012, oosaajat

Yhteisöllinen työskentely Yhteisöllisen työskentelyn tavoitteena on suunnitella pienryhmissä opetusjakso tulevaisuuden kouluun. Suunnittelu tapahtuu omalla ajalla. Viikon mittainen jakso suunnitellaan itsesäätöisen oppimisen ja teknologiatuetun kollaboratiivisen oppimisenteoriaan pohjautuen. NÄIN TOIMITAAN Muodostetaan 3-5 opiskelijan ryhmä. Ryhmä perustaa työskentelyään varten blogin tai wikin, nimeää sen ja lähettää osoitteen Pirkolle. Ryhmässä pohditaan ns. ongelmaa, johon suunnitelmalla halutaan vastata. Toisin sanoen, mikä on …

Yleinen

Vastaus omaan kysymykseeni

26.09.2012, oosaajat

Kysyin tänään luenolla Hyvöseltä, että pitääkö meillä jokaisella olla oma käyttäjätunnut tms, ja hän sanoi, että ei tarvitse. Joten ei muuta kuin suunnittelemaan 🙂

Yleinen

Hei (iha)naiset! :)

08.09.2012, oosaajat

Nyt viiraa – ja pahasti 🙂 Muita kouluhommia (muka kiireellisempiä) ois vino pino tuossa vieressä, mutta ajattelin, että jotta saatais tämä Ooosa-ryhmätyö alkuun, voisin/voisimme heitellä jotain ideoita. Tämän työnhän tuli käsitellä jotain osa-aluetta, joka jää mielestämme liian vähälle huomiolle OPS:ssa tai yleensäkin kouluelämässä..ja teknologia oppimisympäristönä ja -välineenä tulisi myös ottaa huomioon. Mielestäni ryhmä-, yhteistyö- ja …