Yleinen

Ooosa-ryhmätyön ohjeistus

26.09.2012, oosaajat

Yhteisöllinen työskentely

Yhteisöllisen työskentelyn tavoitteena on suunnitella pienryhmissä opetusjakso tulevaisuuden kouluun. Suunnittelu tapahtuu omalla ajalla. Viikon mittainen jakso suunnitellaan itsesäätöisen oppimisen ja teknologiatuetun kollaboratiivisen oppimisenteoriaan pohjautuen.

NÄIN TOIMITAAN

 1. Muodostetaan 3-5 opiskelijan ryhmä.
 2. Ryhmä perustaa työskentelyään varten blogin tai wikin, nimeää sen ja lähettää osoitteen Pirkolle.
 3. Ryhmässä pohditaan ns. ongelmaa, johon suunnitelmalla halutaan vastata. Toisin sanoen, mikä on sellainen alue tai teema, jota ei ole riittävästi otettu huomioon perusopetuksessa tai opetussuunnitelmassa tai minkä opetus ei tähän mennessä ole tukenut oppilaan tulevaisuuden taitojen tai itsesäätöisen oppijan taitojen kehittymistä. Ongelma voi löytyä omista kokemuksista tai se voi perustua tutkimuskirjallisuuteen tai ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 4. Ryhmä suunnittelee opintokokonaisuuden, joka perustuu itsesäätöisen oppimisen ja teknologiatuetun kollaboratiivisen oppimisen teoriaan. Työskentely-ympäristönä käytetään blogia tai wikiä. Huom! Ryhmä soveltaa myös omaan toimintaansa luovaa kollaboraatiota sekä itsesäätöistä oppimista tietoisella ja säännöllisellä monitoroinnilla, reflektoinnilla ja uusien tavoitteiden määrittelyllä. Tätä tarkoitusta varten perustetaan blogiin/wikiin sivu.
 5. Viimeisessä lähitapaamisessa väliarvioidaan tuotoksia, jonka jälkeen työskentelyä voi jatkaa vielä 24.10. saakka. Tällöin tulee kaikkien blogien ja wikien olla valmiina tarkastettavaksi.

Suunnitelmaan sisältyy ainakin seuraavat asiat:

Oppimisen tavoite/tavoitteet

Perustelut suunnitelmalle – miksi tärkeä/tarpeellinen; miten suhteutuu opetussuunnitelmaan

Käytettävät oppimisympäristöt (formaalit, informaalit)

Oppimisteoreettiset perustelut suunnitelmassa ilmeneville valinnoille

Teknologian pedagoginen hyödyntäminen

Ryhmän toiminnan suunnittelu ja oppimisen arviointi teoriaan perustuen

Huom! Lähdemerkinnät tekstiin

Lisää suuntaviivoja työskentelyyn

 • Opetuskokonaisuuden tulee sijoittua formaaliin opetukseen, mutta ideoinnissa voidaan hyödyntää informaaleja oppimisympäristöjä sekä pelin ja leikin maailmoja.
 • Suunnitelman idea sijoittuu mieluummin huomiseen kuin eiliseen.
 • Suunnittelu edellyttää innovatiivista luovaa ajattelua ja samalla myös irrottautumista omista aiemmista oppimisen kokemuksista.
 • Suunnitelma voi sisältää tekstin lisäksi visuaalista ja/tai auditiivista informaatiota, kuten erityyppisiä kuvia, kuvioita, video- tai äänileikkeitä.
 • Toteuttavassa opetuskokonaisuudessa hyödynnetään teknologiaa niin että se edistää oppimista, rikastuttaa vuorovaikutusta ja/tai lisää leikillisyyttä ja luovuutta.
 • Suunnitelma on valmis, kun se on mielestänne täysin toteuttamiskelpoinen ja teoreettisesti “läpivalaistu”.

Lähde: Pirkko Hyvösen Internet-blogi Ooosa2012.Wordpress.com. Lainattu 26.9.2012 Internet-sivustolta: ooosa2012.wordpress.com/oppimistehtava/.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *